K Ravindranath

K Ravindranath Registrar

Phone: +91-824-2473006, +91-824-2474068

Email: rnath [at] nitk.ac.in, registrar [at] nitk.ac.in

Back to Top